Làm thế nào để in mã vạch trên Thùng hiệu quả hơn

Khi các công ty có các trung tâm phân phối, môi trường công nghiệp, và kho như là một phần của các hoạt động của họ nhìn để làm cho mã vạch in trên thùng carton hiệu quả hơn, chính xác, tiết kiệm, một quá trình - in mã vạch trên thùng carton – và chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

Dưới đây là một số lợi ích quan trọng liên quan đến loại hình này của công nghệ di động đã tăng hiệu quả hoạt động bằng cách cho phép người dùng in và gắn nhãn mã vạch trực tiếp tại các điểm của ứng dụng:

Giảm lỗi của con người bằng cách tự động hoá nhiều hơn nữa của các quá trình in mã vạch trên thùng carton;

Hợp lý hóa các hoạt động thông qua sử dụng máy in di động để cung cấp hiệu quả hơn các ứng dụng in mã vạch trong suốt một công ty, giảm nhu cầu đối với thiết bị rộng hoặc thậm chí khai thác.

Tăng cường tính linh hoạt trong môi trường in ấn vì in mã vạch di động có thể thích ứng với nhiều ứng dụng và bố trí dây chuyền sản xuất nhờ công nghệ không dây và khả năng kết nối mạng không dây.

Loại bỏ chi phí đó là kết quả trực tiếp của việc có để duy trì vị trí văn phòng phẩm in mã vạch có thể dẫn đến chi phí lao động cao hơn hoặc chi phí chung khác có thể được loại bỏ trong một môi trường di động và thậm chí không dây.

Thêm năng suất bằng cách giảm thời gian đi lại cần thiết để nhận nhãn giữa các trạm hoặc các khu vực của một nhà kho hoặc vận hành bằng cách đưa các nhãn cho các trạm nhờ khả năng in ấn di động.

Nhận ra một lợi nhuận trên đầu tư, thường đạt được trong vòng một năm.

Khi công nhân nhà kho có thể mặc các máy in di động trên một dây hoặc dây đeo hay thậm chí thêm chúng vào một giỏ hàng hoặc xe nâng, họ có thể thành thạo mã vạch thùng trên bay. Tất nhiên, thiết kế của các máy in di động là rất quan trọng. Ví dụ, vị trí của màn hình hiển thị và điều khiển cũng như trọng lượng và kích thước của thiết bị máy in phải có cái gì đó là thuận tiện, di động, và dễ dàng làm việc với để đảm bảo in mã vạch phù hợp và chính xác vào thùng carton.

Tất nhiên, ngay cả với những lợi ích như vậy, một công ty vẫn phải chọn một mô hình máy in mã vạch di động có lợi cho hoạt động của mình trong điều kiện của môi trường độ ẩm và nhiệt độ cũng như các loại vật liệu carton rằng mã vạch được in trên để đảm bảo cao cho chất lượng, sản lượng lâu dài. Thông thường, các máy in di động sử dụng phương tiện truyền thông trực tiếp nhiệt và chấp nhận một loạt các vé, thẻ, và cổ phần nhãn, làm cho chúng rất hiệu quả.

Việc sử dụng các máy in di động đã được thêm hiệu quả cho các trung tâm phân phối, môi trường công nghiệp, và kho bằng cách giảm lỗi của con người, tinh giản hoạt động, tăng tính linh hoạt, loại bỏ chi phí, thêm năng suất và thực hiện một sự trở lại khá nhanh chóng về đầu tư.

Khả năng đeo máy in di động hoặc đính kèm nó vào một giỏ hay nâng tốc độ khả năng để có được mã vạch trên thùng một cách nhanh chóng.

Điều quan trọng là để chọn một máy in di động có lợi cho môi trường độ ẩm và nhiệt độ cũng như chất liệu carton và phương tiện truyền thông được sử dụng, chẳng hạn như thẻ, vé, hay nhãn hiệu.

Công nghệ