Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:121 Kho, quản lý kho - WWW.GIẢI PHÁP MÃ VẠCH.COM
Kho bạn đã quản lý hiệu quả cao nhất chưa ?

Kho, quản lý kho

Quản lý hàng tồn kho - Chi phí tăng cường và bù đắp hoạt động.

Graph: Pressures to Improve Warehouse/Distribution Center PerformanceNhư nhiều doanh nghiệp , các trung tâm quản lý hàng tồn kho hiện nay đang phải đối mặt với áp lực rất lớn để có hiệu quả hơn , làm nhiều hơn với chi phí thấp hơn và cải thiện hiệu suất.

Hệ thống quản lý hàng tồn kho hoạt động tốt nhất  là tập trung vào tính linh hoạt, nhanh nhẹn và hiệu quả lao động. Quản lý chuỗi cung ứng hiểu sự cần thiết để sử dụng tối ưu của người dân , không gian và công nghệ. Các công ty tốt nhất đang gia tăng sử dụng các nguồn tài nguyên của họ và tận dụng cả phần mềm quản lý kho (WMS) và các giải pháp tự động hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

 •     Quản lý hàng tồn kho hiệu quả với tính chất và chu kỳ
 •     Sử dụng các báo cáo tùy chỉnh và các truy vấn để giám sát và quản lý hàng tồn kho
 •     Thực hiện các giải pháp thu thập dữ liệu phù hợp để quản lý dòng sản phẩm thông qua các cơ sở
 •     Hội nhập hàng tồn kho với các hệ thống ERP hàng đầu và trung cấp hoặc hệ thống kế toán
 •     Tối ưu hóa các khoản đầu tư , nguồn nhân lực và không gian

Để chống lại chi phí hoạt động tăng cao, kho phải kết hợp của các hành động chiến lược và công nghệ:

 •     Nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đưa - đi và bổ sung
 •     Cải thiện hiệu suất lao động thông qua các cơ hội đào tạo
 •     Tập trung sự chỉ đạo của xử lý kho
 •     Xác định vị trí tối ưu hàng tồn kho và phân bổ mạng

Phần mềm và hệ thống nào được sử dụng để tự động hóa môi trường phân phối / kho ?

 • Máy tinh di động - Thiết bị di động ngày nay cung cấp cho công nhân và quản lý với các dữ liệu thời gian thực trong các nhà kho và trên toàn chuỗi cung ứng. Chúng có thể trong tối ưu tốt nhất cho quản lý kho.
 • Mạng không dây - Mạng không dây là thành phần cốt lổi để trao đổi dữ liệu ngay lập tức. Nhân viên không chỉ là bên ngoài tòa nhà nữa, họ đang di chuyển liên tục trong cơ sở của bạn. Họ ở đâu , và những thông tin họ cần? Với mạng không dây , bạn sẽ biết và họ sẽ có thông tin ngay lập tức mang lại hiệu quả hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn.
 • Ghi nhãn mã vạch - Đó là mấu chốt của dữ liệu tự động bắt đầu với mã vạch. Sản phẩm chính xác, vị trí và vận chuyển nhãn là nền tảng cho trao đổi dữ liệu .
 • Hệ thống RFID - Giải pháp theo dõi tinh vi sử dụng sóng vô tuyến bỏ qua việc phải quét line-of -sight và cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực cho các tài sản và hàng tồn kho quan trọng nhất của bạn.
 • Công nghiệp tự động hóa -Track , theo dõi và kiểm soát các giải pháp cắt giảm chi phí , cắt giảm lảng phí, tự động hóa các quy trình sản xuất quan trọng , chất lượng màn hình, và tăng năng suất sản xuất .

Công ty bạn đã là công ty đi đầu chưa ?

Theo Aberdeen , các công ty thực hiện đầu có một số đặc điểm chung:

 •     70% có nhiều khả năng nhận hàng sử dụng hệ thống không cần giấy tờ.
 •     55% có nhiều khả năng trực tiếp sử dụng thiết bị di động.
 •     46% có nhiều khả năng sử dùng phương thức đạt được thành công như dây chuyền, khu vực, cụm

Hơn một nửa số công ty có kho / phân phối nói rằng họ có kế hoạch để nâng cao hoặc nâng cấp hệ thống quản lý hàng tồn kho hiện tại của họ (IMS) trong năm tới , 31 % kế hoạch tăng việc sử dụng tự động hóa, kế hoạch 24% để thực hiện WMS mới , và 19% nói họ có kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu tự động xử lý.

Bạn sẽ bị bỏ lại phía sau?

Hệ thống giải pháp mã vạch  là một chuyên gia dày dạn trong việc giúp các công ty cải thiện chức năng lưu kho và trung tâm phân phối của họ. Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để đánh giá và tham khảo.

Ứng dụng

testimonial-border-clr
"Bây giờ, chúng tôi kiểm soát tốt hơn WIP hàng tồn kho và đã có thể làm giảm nó hơn 35%. Chúng tôi cũng đã giảm nhân viên làm thêm giờ và các lỗi như hàng tồn kho tính đơn giản hơn nhiều và nhanh hơn với hệ thống mới của chúng tôi. Cảm ơn bạn."

- Tim Cooper
Technical Manager
Beaver Manufacturing
testimonial-border-clr

Phần mềm mã vạch

Báo cáo nghiên cứu: "Hoạt động kho: Tăng khả năng đáp ứng thông qua tự động hóa"

 

Thực tế

90%-kho thực hiện chu kỳ đếm để duy trì kiểm soát tồn kho tốt nhất, so với 79% của tất cả những hệ thống khác

-Aberdeen Group

Liên hệ với Giải Pháp Mã Vạch