Công nghệ quét mã vạch và những thay đổi

Theo một nhà phân tích thị trường công nghệ dưới hình thức hàng đầu chuyên về các công nghệ mã vạch và các ID tự động thông báo rằng chức năng quét mã vạch được thay đổi từ công nghệ laser cũ đến công nghệ máy ảnh / phần mềm mới; báo cáo tiếp tục tuyên bố rằng điều này sẽ làm thay đổi mã vạch từ một công nghệ thấp, công nghệ trưởng thành thành một công cụ mạnh mẽ ảnh hưởng sâu rộng ý nghĩa đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong khi điều này là khó tin cho các thành viên của cộng đồng tự động- id, nó có ý nghĩa mà những người khác đều nhận thấy. Từ khi công nghệ RFID ra đời và đang ngày càng phát triển thì công nghệ mã vạch dường như ít được áp dụng hơn ở các nước phát triển. Không vì vậy mã vạch bị lãng quên, với những cải tiến mới, công nghệ quét phổ thong vẫn được ưa chuộng.

 Nhưng những gì hiện mới công nghệ quét mã vạch có nghĩa là cho chất lượng mã vạch? Máy quét camera / phần mềm sẽ có nhiều khoan dung hơn máy quét laser của mã vạch in kém? Có báo cáo nghiên cứu của VDC bao hàm sự sụp đổ của người xác minh mã vạch? Khó có khả năng và đây là lý do tại sao:

Chất lượng mã vạch không chỉ giới hạn đến chất lượng của hình ảnh in. Nếu máy quét camera / phần mềm là khoan dung hơn về chất lượng in kém, điều này chỉ là một phần của câu chuyện chất lượng mã vạch. Cấu trúc dữ liệu là quan trọng không kém nhưng thường bị bỏ qua trong một chương trình chất lượng mã vạch.

Chất lượng mã vạch đang trở thành một vấn đề quản lý rủi ro. Mã vạch được sử dụng trong an toàn thực phẩm, dược phẩm theo dõi, chăm sóc sức khỏe và giao quốc phòng. Để đặt tên một vài công dụng nhiệm vụ quan trọng mới cho mã vạch. Những cách sử dụng mới cũng có những yêu cầu mới cho hiệu năng mã vạch: hậu quả của mã vạch hoạt động kém có thể là một thảm họa không chỉ cho dòng dưới cùng của một công ty, nhưng danh tiếng của mình và tương lai của nó.

Kiểm định viên sẽ phải thành thạo để kiểm tra mã vạch, kiểm định mới sẽ cần phải kiểm tra các thuộc tính ngoài các đặc điểm kỹ thuật ISO cho chất lượng in; kiểm định mới cũng sẽ cần phải xác nhận mã vạch để đảm bảo rằng dữ liệu được cấu trúc một cách chính xác và đại diện cho một thực thể thực tế, cho dù đó là một sản phẩm tiêu dùng, một mã vạch tuần tự trên một thiết bị y tế hoặc một lô hàng được ủy quyền trong một chuỗi cung ứng.

Ít nhất là trong tương lai gần, kiểm định mã vạch sẽ tiếp tục có một công việc quan trọng phải làm, vì như mã vạch tìm những điều mới để làm, các rủi ro liên quan cao hơn. Một số cán bộ kiểm tra tiên tiến đã có khả năng xác nhận và cấu trúc dữ liệu kiểm tra.

Công nghệ